3 Aralık 2011 Cumartesi

Hicret Hadisesi


Hicret Hadisesi
Doç. Dr. Adem Apak

"Hz. Peygamber’in (sav) Mekke’den Medine’ye göç etmesi, sıradan bir vatan değişikliği değil, özelde İslâm tarihinin, genelde de dünya tarihinin en mühim hadiselerinden birisidir. Dolayısıyla bu hadisinin sebep ve neticelerinin bu önemi dikkate alınarak ortaya konulması gerekir."

"Mekke’den Medine’ye yapılan hicreti Müslümanlar için bir kaçış ve sığınma olarak görmemek gerekir. Esasında buraya göç, Müslümanlar için nihaî hedef değil, daha uzak hedefler için bir başlangıçtır."

"Mekke ve Medine Müslümanlarından teşekkül eden siyasî birlik, daha sonra Ensâr-Muhâcir kardeşliği şeklinde dinî bir dayanışma ve bütünleşmeye dönüşecek, İslâm ümmetinin ilk çekirdeğini oluşturacaktır."

Doç. Dr. Adem Apak'ın "Hicret Hadisesi" başlıklı yazısı, Hz. Peygamber'in hicreti bütünlüklü bir bakış açısıyla ele alarak hadisenin Müslümanlar ve İslam tarihi açısından önemine vurgu yapıyor. Hicretin sebep ve sonuçlarını da inceleyen bu çalışmanın tamamı okumak için...Hiç yorum yok:

Yorum Gönder